top of page
Search

Què hi ha darrere les conductes agressives dels adolescents?

Segons l'informe: "Situacions de tensió i conflicte en infants, adolescents i joves Guia de navegació per a mares, pares i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental", encarregat per la Federació de Salut Mental de Catalunya i la Fundació Probitas a experts de Spora Sinergies, hi ha diferents motivacions. Conèixer-les ens pot ajudar a comprendre'ls millor i, per tant, poder ajudar-los a gestionar-les. Segons els esmentats experts, aquestes motivacions són:


Cerca d'identitat

Les conductes conflictives en l’espai públic poden ser intents del o de la jove de mostrar als altres una fortalesa i seguretat interna que en realitat no sent.

En l’espai públic entra en joc la interacció amb les persones adultes i els iguals, dues figures fonamentals en la construcció de la identitat i els conflictes que es generen en aquest procés.


Regulació emocional

El baix control de la impulsivitat i de la frustració, inherents a aquesta etapa vital, i la necessitat de descàrrega immediata per reduir una emoció desbordant com, per exemple, l’angoixa, la por o la ira i aconseguir així una sensació d’equilibri.


Crit d'ajuda

En alguns casos, els joves i infants poden buscar atenció encara que aquesta sigui negativa. L’atenció negativa de vegades és més intensa, exclusiva i de més llarga durada que l’atenció positiva. En qualsevol cas, un infant o jove que està cridant l’atenció fent servir l’agressivitat, pot estar demanant ajuda per algun malestar que no sap com gestionar.


Sortida d’emocions no expressades

Les conductes agressives poden ser una manera de donar sortida a emocions que causen un profund malestar intern però que no es poden expressar en paraules, ja sigui per manca

d’eines de comunicació o perquè aquelles emocions no estan autoritzades per l’entorn o les normes socials. Per exemple, la tristesa o vulnerabilitat en el cas dels nois. També pot ser una expressió de situacions estressants que el o la jove viu en l’entorn social, com per exemple l’assetjament escolar, i que no sap com expressar i demanar ajuda.

Es pot donar la situació en la qual infants o joves experimentin moments de tensió i malestar fora de casa i que, després, un cop dins la llar, es doni l’explosió d’agressivitat per un petit desencadenant que fa que esclati el conflicte. Això es produeix per la incondicionalitat que suposa l’entorn proper, la seguretat que infants, adolescents i joves perceben a casa amb la família com a espai de confiança i de refugi. Encara que sembli contradictori, aquest espai de confiança pot facilitar la manifestació de les conductes agressives tot i que el rerefons de conflicte vingui de fora.


Via d'obtenció d'un guany

Els comportaments conflictius també poden ser una manera de posar en marxa recursos per a obtenir algun guany secundari, per evitar determinats fets, situacions o responsabilitats o, fins i tot, com una estratègia o intent de no perdre alguna cosa.

Seria el cas, per exemple, de manifestar agressivitat per evitar anar a l’escola, afrontar alguna responsabilitat o situació que genera por o per a aconseguir que les mares i pares deixin de fer demandes i poder aïllar-se de tot allò que no es pot afrontar.


Vàlvula d’escapament

Les conductes agressives també poden ser una vàlvula d’escapament, de la pressió acumulada dins el grup familiar, per un problema de la família que no s’aborda o sobre el que no es parla amb els infants i adolescents. Aquesta situació es dóna quan hi ha evitació dels conflictes o s’ invisibilitza el patiment generat per divorcis, malalties greus d’un familiar, abús sexual intra o extrafamiliar, etc.


Reacció a l’entorn social

Les conductes conflictives i de tensió també poden ser una reacció davant la por i l’angoixa que genera l’espai públic en alguns i algunes joves. L’espai públic es conforma principalment de la mirada dels altres i la pressió a sentir-se jutjades pot ser molt estressant per infants, adolescents i joves. Els i les adolescents són molt més susceptibles als judicis negatius per tot el que comporta l’etapa que estan vivint. A més, sovint poden ser joves amb experiències negatives de rebuig i discriminació per part de l’entorn social pels seus antecedents de salut mental.
40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page